Equo Bizkaia, Bilbon ospatuko diren zezenketen kontrako manifestazioetan egongo da, edozein motako animalien kontrako tratu txarrari ukoa adierazteko / Equo Bizkaia estará presente en las manifestaciones antitaurinas de Bilbao para mostrar

  Mina, beldurra eta estresa sentitu dezaketeen animalien aurkako tortura eta krudelkeria onartezina direla adierazi nahi du Equok. Tauromakiarekin amaitu behar da, beste tradizio krudelak desagertu diren bezala. Kultura tradizionalaren parte izanak, ez du hain aipagarria den animaliekiko tratu txarreko jarduera baten mantentzea bidezkotzen. Kultura dinamikoa da, etengabe aldatzen dagoena, hainbat eraginenpean dagoelarik, garai bakoitzeko kontzeptu etikoak beraien artean. Hau dela eta, Equoren ustez, gizarte etiko, aurreratu eta bidezko baten, lekurik ez dago besteen sufrimendua  arinduz, gizakia zitaltzen duen jaietarako.

 

Zezenekin jai herrikoietan izandako gertakariek kezkatzen gaituzte Equon. “Sei pertsona hil dira zezenak daudeneko ospakizunetan. Honek argi uzten du hartutako segurtasun neurriak ez dirala nahikoak”. 2009an hamar pertsona hil ziran, eta zazpi 2010ean. Datu hauek kezkagarriak dira, are gehiago kontutan hartzen badugu hildakoen artean adingabekoak daudela.

 

Equok, era berean, zezenketen konpetentziak Kulturako Ministerioren barne egotearen kontrako errefusa berretsi nahi du. “Aldaketa honekin diru-laguntza publikoak eta beste abantail ekonomikoak lortu dira, eta bere zama fiskala ehuneko 18tik ehuneko 8ra murriztu da”.

 

Equok hauxe gogorarazi nahi du: “Alde batetik, oraingo egoera ekonomikoa dela eta, gizarte murrizketak egiten diren bitartean, bestetik, honelako garaiz kanpoko ikuskizunei diru-laguntzak ematen zaizkie iraun ditzaten”.

 

Arrazoi hauengaitik, Equok jendartea animatu nahi du zezenketen kontra ospatuko diren manifestazioetan parte hartzera. Hauek abuztuaren 21, 26 eta 27an egingo dira, Zezenketen Aurkako Elkarteak deituak.

 

Irudi kreditua: Imrishale

-------

 

Equo quiere señalar que no es admisible la tortura y la crueldad hacia un ser vivo capaz de sentir dolor, miedo y estrés. La tauromaquia debe desaparecer, como han desaparecido otras cruentas tradiciones. El hecho de que haya formado parte de la cultura tradicional de un país no justifica el mantenimiento de una actividad de maltrato animal tan relevante. La cultura es una realidad dinámica, y cambia constantemente,  sometida  a diversas influencias, entre las que se encuentran los conceptos éticos del momento. Por eso Equo considera que en una sociedad ética, avanzada y justa, no pueden seguir existiendo festejos  que envilecen  al ser humano trivializando el sufrimiento ajeno.

 

Equo quiere manifestar su preocupación ante los dramáticos incidentes en eventos taurinos populares . “ Seis  personas han muerto durante la celebración de festejos taurinos, por lo que queda reflejado que las medidas de seguridad adoptadas no han sido suficientes”.  En el 2009  murieron diez personas y siete en el 2010, cifras alarmantes y más si tenemos en cuenta que entre  los fallecidos se encontraban menores de edad.

 

Asimismo, Equo Bizkaia quiere  reiterar su rechazo a  que las competencias de las corridas de toros pasen a depender del Ministerio de Cultura. “Con este cambio se persigue subvenciones públicas y otras ventajas económicas, y se verá reducida su carga fiscal de un 18 a un 8 por ciento.”

 

Equo recuerda que, “mientras por un lado, ante la situación económica actual, se realizan recortes sociales, por otro se siguen subvencionando este tipo de espectáculos anacrónicos para que subsistan”.

 

Por todas estas razones, Equo anima a la población a participar en las manifestaciones contra las corridas de toros convocadas por el Colectivo Antitaurino los días 21, 26 y 27 de agosto.

 

Crédito imagen: ImrishalePublicado el 17/08/2011
Fuente: Berdeak - Verdes Equo Bizkaia
Relaccionadas:     Berdeak     Animalista